Info

Karjalankarhukoira

Karjalankarhukoira on kotimainen metsästyskoira, jota käytetään pääasiassa hirven ja karhun metsästyksessä pysäyttävänä koirana, joka pyrkii haukkumalla pitämään riistan aloillaan. Jalostus aloitettiin 1936 ja ensimmäiset yksilöt rekisteröitiin 1946.

Rotumääritelmän mukaan karjalankarhukoira on luoteeltaan tasapainoinen, rohkea ja sisukas. Sillä tulisi olla voimakas taistelutahto ja se on yleensä erittäin itsevarma. Karjalankarhukoira saattaa käyttäytyä aggressiivisesti toisia koiria, mutta ihmisiä kohtaan sen tulisi olla avoin. Jotkut yksilöt ovat hieman itseensäsulkeutuneita. Omista koiristamme kaikki ovat erittäin ihmisystävällisiä. Kaadolle voi mennä kuka vaan jahtiseurueesta ja lapset voi huoletta päästää rapsuttelemaan pääasiassa tarhassa eläviä koiriamme.

Rodulla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA), joka määrittelee tietyt ehdot molemmille vanhemmille ennen astutusta. Yleisesti karjalankarhukoira on suhteellisen terve rotu. Tyypillisimpiä perinnöllisiä sairauksia ovat silmäsairaudet (kaihit, PRA) sekä lonkkaniveldysplasia. Lisäksi rodulla tavataan jonkin verran auto-immuunisairauksia, epilepsiaa sekä polvi- ja selkäongelmia. Geenitestaus on myös yleistynyt ja näiden osalta seurattavia sairauksia ovat PRA-prcd, tappijalkaisuus sekä luustonkehityshäiriö.

Hyödyllisiä linkkejä